Осигурајте ги Вашите нови продукти до 3 години!

Отсега, секој продукт купен во нашите продавници ќе можете да го осигурате од сите ризици до 3 години!

Сега секој нов продукт купен во Нептун, можете да го осигурате со специјална полиса за осигурување на техничка опрема од Uniqa осигурување. Полисата ги покрива сите ризици кои им се закануваат на продуктите без оглед на тоа дали се настанати во домашни услови или на отворен простор.

Кои ризици се опфатени со премијата?

Еве листа на ризиците со кои ќе бидат опфатени продуктите:

Колкав е периодот за осигурување на продуктите?

Според вашата желба и потреба, купените продукти можете да ги осигурате на 1, 2 или 3 години. Премиите за соодветните продуктни категории, по години, можете да ги најдете во табелата подолу:

КАТЕГОРИЈА

ПОД-КАТЕГОРИЈА

Минимална цена за осигурување

Премија (%) за 1 година

Премија % за 2 години

Премија % за 3 години

АУДИО/ВИДЕО

ТВ

19.995,00 ден.

1.25%

2.50%

/

КОМУНИКАЦИЈА

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

15.995,00 ден.

2.50%

/

/

АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО

АПАРАТИ ЗА ГОТВЕЊЕ

14.995,00 ден.

0.63%

1.13%

1.53%

МАШИНИ ЗА САДОВИ

14.995,00 ден.

0.63%

1.13%

1.53%

ФРИЖИДЕРИ

19.995,00 ден.

0.63%

1.13%

1.53%

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ

17.995,00 ден.

0.63%

1.13%

1.53%

МАЛИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО

9.995,00 ден.

0.63%

1.13%

1.53%

Климатизација, греење и ладење

КЛИМА УРЕДИ

23.995,00 ден.

0.63%

1.13%

1.53%

ИТ

ЛАП ТОПИ

19.995,00 ден.

2.50%

/

/

ТАБЛЕТИ

15.995,00 ден.

2.50%

/

/

Каде се пријавува штетата?

Осигурениот настан треба да го пријавите кај надлежниот орган за внатрешни работи (МВР) и да поднесете пријава за штета кај осигурувачот (Уника осигурување).

Исплатата на штетата се врши на основица на платената цена намалена за дефинираните стапки на амортизација согласно табелата подолу:

КАТЕГОРИЈА

месечна стапка на амортизација

остаточна вредност после 1-та година

остаточна вредност после 2-та година

остаточна вредност после 3-та година

ТЕЛЕВИЗОРИ

1.80%

78%

57%

/

ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ

4%

52%

/

/

БЕЛА ТЕХНИКА

0.90%

89%

78%

69%

КЛИМА УРЕДИ

0.90%

89%

78%

68%

ЛАПТОПИ И ТАБЛЕТИ

1.80%

78%

/

/

 

На овој линк можете да ги најдете Посебните услови за комбинирано осигурување на техничка опрема