Купете на 48 рати БЕЗ КАМАТА со Нептун haPPy-кредит

Од 19.02.2016 до 22.02.2016 година, купувајте на 48 рати БЕЗ КАМАТА само со Нептун haPPy-кредит. Акцијата важи во сите продавници на Нептун, за сите производи во асортиманот, по редовни малопродажни цени.

Како до инстант haPPy- кредит во 3 чекори:

 

Чекор 1
Изберете производ.

Чекор 2
Во нашето продажно место приложете ги:

  • вашата happy – картичка, доколку не сте haPPy – корисник аплицирајте во нашите продажни места,
  • вашата лична карта/пасош и
  • потврда за вработување и лични примања, пополнета и заверена од вашиот работодавач. Потврдата можете да ја симнете овде.

Чекор 3
Пополнете ја апликацијата со продавачот и за само неколку минути, производот е Ваш.

Дополнителни трошоци:

  • 2,2% провизија за администрирање на кредит, минимум МКД 700 (се наплатува еднократно при одобрување на кредитот);
  • Трошок за апликација МКД 300 (се наплатува пред приемот на барањето за кредит);

Износ на кредитот : До МКД 120.000,00
Рок на отплата: Минимум: 3 месеци; Максимум: 48 месеци ;
*(стандардизирани рочности: 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 месеци);

Корисници:
Физички лица-државјани на Република Македонија;
Постоечки или нови членови на програмата за лојалност NEPTUN haPPy;
Старосна граница од 18 до 72 години при доспевањето на последниот ануитет на кредитот;
Минимум месечни нето приходи МКД 9.000
Вкупните месечни обврски по основ на рати за кредити не надминуваат повеќе од 40% за лицата кои имаат месечни нето примања до МКД 30.000,00, односно 50% за лицата кои имаат месечни нето примања над МКД 30.000,00;
Максимално задоцнување во отплатата на доспеаните обврски по основ на рати за кредити и кредитни картички не подолго од 60 дена;

Обезбедување
до МКД 60.000 без обезбедување;
над МКД 60.000 со административна забрана на плата;