Како до инстант haPPy- кредит во 3 чекори:

Чекор 1

Изберете продукт преку нашата веб-страна или во нашите продажни места низ Македонија.

Чекор 2

Покажете ги: вашата happy – картичка, доколку не сте haPPy – корисник аплицирајте во нашите продажни места, вашата лична карта и потврда за вработување и лични примања.

Чекор 3

Пополнете ја апликацијата со продавачот и продуктот е Ваш.

Технички карактеристики на haPPy потрошувачки кредит

Износ на кредитот :

Рок на отплата:

*(стандардизирани рочности: 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 месеци);

Корисници:

Потребни документи:

Каматна стапка:

*Со можност за промотивни периоди кога ќе изнесува 0%

Обезбедување

Провизија за администрирање на кредит:

*Со можност за промотивни периоди кога ќе изнесува 0%

Трошок за апликација МКД 300 (се наплатува пред приемот на барањето за кредит);

Кредитен посредник НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ, Кредитор НЛБ Банка АД Скопје. Кредитот е наменет исклучиво за членовите на Програмата за лојалност на НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ, NEPTUN haPPy. Одобрувањето се врши инстантно доколку клиентот ги има подготвено и доставено уредно сите потребни документи во продажните салони на НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ.
Сите клиенти кои не примаат плата/пензија преку НЛБ Банка, имаат обврска за плаќање на 30 денари месечно на НЛБ банка, за одржување на трансакциона сметка.

ПРИМЕР:

За кредит од 120.000 денари со рок на отплата на 4 години, ратата изнесува 3,116 денари (СВТ изнесува 13,83%). Редовните административни трошоци изнесуваат 3% од одобрениот износ на кредитот, минимум 700 денари. Апликативните трошоци се наплаќаат еднократно и изнесуваат 300 денари. За начинот на отплата на кредитот, трошоците и за сите други информации информирајте се преку веб-страница и продажните салони на НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ и веб-страницата и филијалите на НЛБ Банка АД Скопје.

Овде можете да го симнете формуларот со преддоговорни информации.