Огласи за вработување

Оглас за Маркетинг Координатор во Скопје

Tрговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје (ул.”Качанички пат”, бр.56, Скопје, телефонски број 02/2656 737) распишува оглас за вработување на: МАРКЕТИНГ КООРДИНАТОР Со место на вршење на работните задачи во Скопје – 1 позиција Потребно образование, работно искуство, квалификации и вештини: Степен и вид на образование: ВСС; Минимум 1 години релевантно работно искуство; Добри комуникациски вештини; Систематич... Прочитај понатаму...

Оглас за продавач во Скопје

Tрговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје (ул.”Качанички пат”, бр.56, Скопје, телефонски број 02/2656 737) Поради зголемениот обем на работа, распишува оглас за вработување на: ПРОДАВАЧ Со место на вршење на работните задачи во Скопје – 3 позиции Потребно образование, работно искуство, квалификации и вештини: ССС; Поседување на вештини за продажба; Претходно работно искуство во продажба на бела техника, И... Прочитај понатаму...

Оглас за продавач во Кичево

Tрговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје (ул.”Качанички пат”, бр.56, Скопје, телефонски број 02/2656 737) Поради зголемениот обем на работа, распишува оглас за вработување на: ПРОДАВАЧ Со место на вршење на работните задачи во Кичево – 1 позиција Потребно образование, работно искуство, квалификации и вештини: ССС; Поседување на вештини за продажба; Претходно рабо... Прочитај понатаму...

Оглас за продавач во Штип

Tрговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје (ул.”Качанички пат”, бр.56, Скопје, телефонски број 02/2656 737) Поради зголемениот обем на работа, распишува оглас за вработување на: ПРОДАВАЧ Со место на вршење на работните задачи во Штип – 1 позиција Потребно образование, работно искуство, квалификации и вештини: ССС; Поседување на вештини за продажба; Претходно работн... Прочитај понатаму...

Оглас за продавач во Свети Николе

Tрговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје (ул.”Качанички пат”, бр.56, Скопје, телефонски број 02/2656 737) Поради отварање на нова подружница, распишува оглас за вработување на: ПРОДАВАЧ Со место на вршење на работните задачи во Свети Николе – 4 позиции Потребно образование, работно искуство, квалификации и вештини: ССС; Поседување на вештини ... Прочитај понатаму...

Известувањe за завршени огласи

Оглас за: Продавач во Гевгелија

Почитувани,
Ви благодариме за пројавениот интерес за вработување во Нептун Македонија ДОО Скопје и доставената апликација. 
Ве известуваме дека огласот е завршен а за огласеното работно место е избран апликантот Г.Г.
На останатите апликанти им посакуваме многу среќа и успеси во наредните огласи.

Со почит, 
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 
Оддел за управување со човечки ресурси

Оглас за: Продавач во Крива Паланка

Почитувани,
Ви благодариме за пројавениот интерес за вработување во Нептун Македонија ДОО Скопје и доставената апликација. 
Ве известуваме дека огласот е завршен а за огласеното работно место се избрани апликантите С.Ц., И.Ц., А.Н., и Б.Т.
На останатите апликанти им посакуваме многу среќа и успеси во наредните огласи.

Со почит, 
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 
Оддел за управување со човечки ресурси