Информации за испорака

Информации за испорака

1

чекор

Изберете ја зоната во која треба да се изврши доставата

2

чекор

Изберете ја соодветната услуга

3

чекор

Според видот на услугата видете ја цената

1

Чекор

Пронајдете ја вашата зона

2

Чекор

Изберете ја саканата услуга

Услуга Стандард Комфорт Премиум
достава во термин одреден од Нептун по договор со купувачот по договор со купувачот
соодветен транспорт до првата врата - (дворна врата од куќа, влезна врата од зграда) до место во домот одредено од купувачот до место во домот одредено од купувачот
распакување на апаратот
поставување, приклучување на новиот апарат на веќе постоечка инсталација    
oтстранување на пакувањето надвор од домот на купувачот    
демонтажа на стариот апарат    
отстранување на стариот апарат од домот *    

*доколку стариот апарат е оддалечен до 50 м од местото на монтажа на новиот производ

3

Чекор

Изберете ја саканата услуга

Зона 1 - Стандард услуга

Стандард опцијата се однесува за доставување на производот до првата врата (дворна врата од куќа, влезна врата од зграда) и важи исклучиво за следните категории производи: телевизори; машини за перење и сушење алишта; машини за садови; фрижидери; шпорети; клима уреди.

Цена: Бесплатно

Зона 2 - Стандард услуга

Стандард опцијата се однесува за доставување на производот до првата врата (дворна врата од куќа, влезна врата од зграда) и важи исклучиво за следните категории производи: телевизори; машини за перење и сушење алишта; машини за садови; фрижидери; шпорети; клима уреди.

Цена: 850 ден.

Зона 1 - Стандард услуга

Стандард опцијата се однесува за доставување на производот до првата врата (дворна врата од куќа, влезна врата од зграда) и важи исклучиво за следните категории производи: телевизори; машини за перење и сушење алишта; машини за садови; фрижидери; шпорети; клима уреди.

Цена: Бесплатно

Зона 1 - Комфорт услуга

Важи за сите производи. Цената зависи од видот на транспорт. Погледнете ја табелата подолу.

ЦЕНИ НА КОМФОРТ УСЛУГА Прва зона
Во зграда со лифт* и без лифт до 3ти спрат 350 ден.
Во зграда без лифт - 4,5,6 спрат 550 ден.
Во зграда без лифт - 7,8,9 спрат 750 ден.
Во зграда без лифт - 10,11,12 спрат 1.050 ден.
*доколку во лифтот може да се пренесе купениот производ

Основни услови при поставување на производите во Комфорт и Премиум услуга

 • Местото каде треба да се постави производот треба да биде соодветно на димензиите кои што ги има производот кој се поставува , на рамна , чиста и сува површина
 • Во просторијата да има пристап и можност за инсталација како и можност за непречено качување или внесување во домот или просторијата
 • Местото каде треба да се постави производот треба да ги има сите потребни приклучоци за инсталација ( довод, одвод, приклучок за струја и слично)
 • Дополнителните елементи ( држач за ТВ, кабел, утикач и слично),кои се потребни за инсталација се обезбедуваат од страна на купувачот.

Зона 2 - Комфорт услуга

Важи за сите производи. Цената зависи од видот на транспорт. Погледнете ја табелата подолу.

ЦЕНИ НА КОМФОРТ УСЛУГА Втора зона
Во зграда со лифт* и без лифт до 3ти спрат 1.000 ден.
Во зграда без лифт - 4,5,6 спрат 1.200 ден.
Во зграда без лифт - 7,8,9 спрат 1.400 ден.
Во зграда без лифт - 10,11,12 спрат 1.700 ден.
*доколку во лифтот може да се пренесе купениот производ

Основни услови при поставување на производите во Комфорт и Премиум услуга

 • Местото каде треба да се постави производот треба да биде соодветно на димензиите кои што ги има производот кој се поставува , на рамна , чиста и сува површина
 • Во просторијата да има пристап и можност за инсталација како и можност за непречено качување или внесување во домот или просторијата
 • Местото каде треба да се постави производот треба да ги има сите потребни приклучоци за инсталација ( довод, одвод, приклучок за струја и слично)
 • Дополнителните елементи ( држач за ТВ, кабел, утикач и слично),кои се потребни за инсталација се обезбедуваат од страна на купувачот.

Зона 1 - Комфорт услуга

Важи за сите производи. Цената зависи од видот на транспорт. Погледнете ја табелата подолу.

ЦЕНИ НА КОМФОРТ УСЛУГА Прва зона
Во зграда со лифт* и без лифт до 3ти спрат 350 ден.
Во зграда без лифт - 4,5,6 спрат 550 ден.
Во зграда без лифт - 7,8,9 спрат 750 ден.
Во зграда без лифт - 10,11,12 спрат 1.050 ден.
*доколку во лифтот може да се пренесе купениот производ

Основни услови при поставување на производите во Комфорт и Премиум услуга

 • Местото каде треба да се постави производот треба да биде соодветно на димензиите кои што ги има производот кој се поставува , на рамна , чиста и сува површина
 • Во просторијата да има пристап и можност за инсталација како и можност за непречено качување или внесување во домот или просторијата
 • Местото каде треба да се постави производот треба да ги има сите потребни приклучоци за инсталација ( довод, одвод, приклучок за струја и слично)
 • Дополнителните елементи ( држач за ТВ, кабел, утикач и слично),кои се потребни за инсталација се обезбедуваат од страна на купувачот.

Зона 1 - Премиум услуга

Важи за сите производи. Цената зависи од видот на транспорт. Погледнете ја табелата подолу.

ЦЕНИ НА ПРЕМИУМ УСЛУГА Прва зона
Во зграда со лифт* и без лифт до 3ти спрат 650 ден.
Во зграда без лифт - 4,5,6 спрат 850 ден.
Во зграда без лифт - 7,8,9 спрат 1.050 ден.
Во зграда без лифт - 10,11,12 спрат 1.350 ден.
*доколку во лифтот може да се пренесе купениот производ

Основни услови при поставување на производите во Комфорт и Премиум услуга

 • Местото каде треба да се постави производот треба да биде соодветно на димензиите кои што ги има производот кој се поставува , на рамна , чиста и сува површина
 • Во просторијата да има пристап и можност за инсталација како и можност за непречено качување или внесување во домот или просторијата
 • Местото каде треба да се постави производот треба да ги има сите потребни приклучоци за инсталација ( довод, одвод, приклучок за струја и слично)
 • Дополнителните елементи ( држач за ТВ, кабел, утикач и слично),кои се потребни за инсталација се обезбедуваат од страна на купувачот.

Монтажа на производите се врши само за следните групи. Одберете категорија за повеќе информации.

Машина за перење/сушење

Машина за садови (самостоечки, вградени)

Фрижидери (комбинирани, замрзнувачи, вградени фрижидери, side by side)

Шпорети, вградени плотни и рерни

Телевизори

Машина за перење /сушење

 • Потребно е да има поставен довод на вода ,со соодветен притисок на кој е поставен вентил од ¾ и е во во функција (исправен)
 • Одвод за приклучок на водоводно црево , када, WC школка ,лабаво и сл
 • Доколку приклучоците за довод и одвод се подалеку поставени од местото каде се поставува машината , продолжението на одводното црево и подолго доводно црево го обезбедува корисникот

Машина за садови (самостоечки ,вградени)

 • За монтажа на машина за садови потребно е да има довод на вода со соодветен притисок и поставен ¾ вентил кој е во функција
 • Одвод за приклучок на одводно црево или веќе постоечки сифон на самиот одвод од кујнскиот мијалник
 • Вградените машини покрај овие услови потребно е да имаат и соодветна предна плоча (од иверица,медијапан,дрво) во димензии кои одговараат на вратата од машината за вградување , на која е монтирана рачка од кујната
 • Димензиите на елементот каде се вградува машината за садови треба да се 82,5 цм висина и 60,5 цм ширина и најмалку 60 цм длабочина

Фрижидери (комбинирани, замрзнувачи, вградени фрижидери , side by side )

 • Просторот треба да биде соодветен на димензиите на фрижидерот ,а површината да биде рамна и чиста поради минималната можност за нивелација со ногарките.
 • Кај SBS фрижидерите кои имаат диспанзер за вода и приклучок на водоводна мрежа потребно е да има постоечка инсталација на која е поставен ¾ вентил. Со овие фрижидери е доставено црево за довод на вода кое е 5 цм и не може да биде продолжено.

Шпорети ,вградени плотни и рерни

 • Самостоечките шпорети не содржат кабли за приклучок на струја (фабричко пакување) поради можност да се приклучат на моно-фазна или тро-фазна струја. Истите ги има во понудата на Нептун Македонија и треба да бидат обезбедени пред монтажа на шпоретот.
 • Вградените елементи, плотни и рерни се поврзуваат и монтираат на веќе припремени елементи во соодветни димензии за рерната и соодветен отвор со димензии кои одговараат на плотната.

Телевизори

 • Монтажа се врши на сите типови телевизори кои имаат можност да се постават на ѕид .
 • Монтажа на телевизори на постаменти кои доаѓаат во пакет.
 • Кај монтажа на ѕид купувачот го обезбедува држачот по негова желба (фиксен или зглобен) кој се монтира на секаков вид ѕид, бетон, гипс-картон, дрво или сл.
 • Доколку се утврди дека држачот или местото се несоодветни и има ризик да се откачи или падне телевизорот “Премиум “ екипата може да ја одбие инсталацијата или пак истата да ја изврши на одговорност на купувачот или со претходна потпишана изјава од самиот купувач.

Зона 2 - Премиум услуга

Важи за сите производи. Цената зависи од видот на транспорт. Погледнете ја табелата подолу.

ЦЕНИ НА ПРЕМИУМ УСЛУГА Втора зона
Во зграда со лифт* и без лифт до 3ти спрат 1.300 ден.
Во зграда без лифт - 4,5,6 спрат 1.500 ден.
Во зграда без лифт - 7,8,9 спрат 1.700 ден.
Во зграда без лифт - 10,11,12 спрат 2.000 ден.
*доколку во лифтот може да се пренесе купениот производ

Основни услови при поставување на производите во Комфорт и Премиум услуга

 • Местото каде треба да се постави производот треба да биде соодветно на димензиите кои што ги има производот кој се поставува , на рамна , чиста и сува површина
 • Во просторијата да има пристап и можност за инсталација како и можност за непречено качување или внесување во домот или просторијата
 • Местото каде треба да се постави производот треба да ги има сите потребни приклучоци за инсталација ( довод, одвод, приклучок за струја и слично)
 • Дополнителните елементи ( држач за ТВ, кабел, утикач и слично),кои се потребни за инсталација се обезбедуваат од страна на купувачот.

Монтажа на производите се врши само за следните групи. Одберете категорија за повеќе информации.

Машина за перење/сушење

Машина за садови (самостоечки, вградени)

Фрижидери (комбинирани, замрзнувачи, вградени фрижидери, side by side)

Шпорети, вградени плотни и рерни

Телевизори

Машина за перење /сушење

 • Потребно е да има поставен довод на вода ,со соодветен притисок на кој е поставен вентил од ¾ и е во во функција (исправен)
 • Одвод за приклучок на водоводно црево , када, WC школка ,лабаво и сл
 • Доколку приклучоците за довод и одвод се подалеку поставени од местото каде се поставува машината , продолжението на одводното црево и подолго доводно црево го обезбедува корисникот

Машина за садови (самостоечки ,вградени)

 • За монтажа на машина за садови потребно е да има довод на вода со соодветен притисок и поставен ¾ вентил кој е во функција
 • Одвод за приклучок на одводно црево или веќе постоечки сифон на самиот одвод од кујнскиот мијалник
 • Вградените машини покрај овие услови потребно е да имаат и соодветна предна плоча (од иверица,медијапан,дрво) во димензии кои одговараат на вратата од машината за вградување , на која е монтирана рачка од кујната
 • Димензиите на елементот каде се вградува машината за садови треба да се 82,5 цм висина и 60,5 цм ширина и најмалку 60 цм длабочина

Фрижидери (комбинирани, замрзнувачи, вградени фрижидери , side by side )

 • Просторот треба да биде соодветен на димензиите на фрижидерот ,а површината да биде рамна и чиста поради минималната можност за нивелација со ногарките.
 • Кај SBS фрижидерите кои имаат диспанзер за вода и приклучок на водоводна мрежа потребно е да има постоечка инсталација на која е поставен ¾ вентил. Со овие фрижидери е доставено црево за довод на вода кое е 5 цм и не може да биде продолжено.

Шпорети ,вградени плотни и рерни

 • Самостоечките шпорети не содржат кабли за приклучок на струја (фабричко пакување) поради можност да се приклучат на моно-фазна или тро-фазна струја. Истите ги има во понудата на Нептун Македонија и треба да бидат обезбедени пред монтажа на шпоретот.
 • Вградените елементи, плотни и рерни се поврзуваат и монтираат на веќе припремени елементи во соодветни димензии за рерната и соодветен отвор со димензии кои одговараат на плотната.

Телевизори

 • Монтажа се врши на сите типови телевизори кои имаат можност да се постават на ѕид .
 • Монтажа на телевизори на постаменти кои доаѓаат во пакет.
 • Кај монтажа на ѕид купувачот го обезбедува држачот по негова желба (фиксен или зглобен) кој се монтира на секаков вид ѕид, бетон, гипс-картон, дрво или сл.
 • Доколку се утврди дека држачот или местото се несоодветни и има ризик да се откачи или падне телевизорот “Премиум “ екипата може да ја одбие инсталацијата или пак истата да ја изврши на одговорност на купувачот или со претходна потпишана изјава од самиот купувач.

Зона 1 - Премиум услуга

Важи за сите производи. Цената зависи од видот на транспорт. Погледнете ја табелата подолу.

ЦЕНИ НА ПРЕМИУМ УСЛУГА Прва зона
Во зграда со лифт* и без лифт до 3ти спрат 650 ден.
Во зграда без лифт - 4,5,6 спрат 850 ден.
Во зграда без лифт - 7,8,9 спрат 1.050 ден.
Во зграда без лифт - 10,11,12 спрат 1.350 ден.
*доколку во лифтот може да се пренесе купениот производ

Основни услови при поставување на производите во Комфорт и Премиум услуга

 • Местото каде треба да се постави производот треба да биде соодветно на димензиите кои што ги има производот кој се поставува , на рамна , чиста и сува површина
 • Во просторијата да има пристап и можност за инсталација како и можност за непречено качување или внесување во домот или просторијата
 • Местото каде треба да се постави производот треба да ги има сите потребни приклучоци за инсталација ( довод, одвод, приклучок за струја и слично)
 • Дополнителните елементи ( држач за ТВ, кабел, утикач и слично),кои се потребни за инсталација се обезбедуваат од страна на купувачот.

Монтажа на производите се врши само за следните групи. Одберете категорија за повеќе информации.

Машина за перење/сушење

Машина за садови (самостоечки, вградени)

Фрижидери (комбинирани, замрзнувачи, вградени фрижидери, side by side)

Шпорети, вградени плотни и рерни

Телевизори

Машина за перење /сушење

 • Потребно е да има поставен довод на вода ,со соодветен притисок на кој е поставен вентил од ¾ и е во во функција (исправен)
 • Одвод за приклучок на водоводно црево , када, WC школка ,лабаво и сл
 • Доколку приклучоците за довод и одвод се подалеку поставени од местото каде се поставува машината , продолжението на одводното црево и подолго доводно црево го обезбедува корисникот

Машина за садови (самостоечки ,вградени)

 • За монтажа на машина за садови потребно е да има довод на вода со соодветен притисок и поставен ¾ вентил кој е во функција
 • Одвод за приклучок на одводно црево или веќе постоечки сифон на самиот одвод од кујнскиот мијалник
 • Вградените машини покрај овие услови потребно е да имаат и соодветна предна плоча (од иверица,медијапан,дрво) во димензии кои одговараат на вратата од машината за вградување , на која е монтирана рачка од кујната
 • Димензиите на елементот каде се вградува машината за садови треба да се 82,5 цм висина и 60,5 цм ширина и најмалку 60 цм длабочина

Фрижидери (комбинирани, замрзнувачи, вградени фрижидери , side by side )

 • Просторот треба да биде соодветен на димензиите на фрижидерот ,а површината да биде рамна и чиста поради минималната можност за нивелација со ногарките.
 • Кај SBS фрижидерите кои имаат диспанзер за вода и приклучок на водоводна мрежа потребно е да има постоечка инсталација на која е поставен ¾ вентил. Со овие фрижидери е доставено црево за довод на вода кое е 5 цм и не може да биде продолжено.

Шпорети ,вградени плотни и рерни

 • Самостоечките шпорети не содржат кабли за приклучок на струја (фабричко пакување) поради можност да се приклучат на моно-фазна или тро-фазна струја. Истите ги има во понудата на Нептун Македонија и треба да бидат обезбедени пред монтажа на шпоретот.
 • Вградените елементи, плотни и рерни се поврзуваат и монтираат на веќе припремени елементи во соодветни димензии за рерната и соодветен отвор со димензии кои одговараат на плотната.

Телевизори

 • Монтажа се врши на сите типови телевизори кои имаат можност да се постават на ѕид .
 • Монтажа на телевизори на постаменти кои доаѓаат во пакет.
 • Кај монтажа на ѕид купувачот го обезбедува држачот по негова желба (фиксен или зглобен) кој се монтира на секаков вид ѕид, бетон, гипс-картон, дрво или сл.
 • Доколку се утврди дека држачот или местото се несоодветни и има ризик да се откачи или падне телевизорот “Премиум “ екипата може да ја одбие инсталацијата или пак истата да ја изврши на одговорност на купувачот или со претходна потпишана изјава од самиот купувач.

Интернет опцијата се однесува за доставување на производот до првата врата (дворна врата од куќа, влезна врата од зграда) и важи за сите производи.

Цена: 300 денари.

Интернет опцијата се однесува за доставување на производот до првата врата (дворна врата од куќа, влезна врата од зграда) и важи за сите производи.

Цена: 300 денари.

Интернет опцијата се однесува за доставување на производот до првата врата (дворна врата од куќа, влезна врата од зграда) и важи за сите производи.

Цена: 300 денари.