Беко дава 10 години продолжена гаранција големи апарати за домаќинство со ProSmart inverter мотор

Технологијата на ProSmart inverter мотор дава поголема ефикасност и сигурност со тоа што троши помалку електрична енергија, а го продолжува животниот век на машините за перење алишта и машините за миење садови.

 

Доколку се грижите за околината, но и сакате тивка машина за миење на садови, тогаш сме согласни. Сепак, можеме да ви ја понудиме ProSmartTM технологијата со инвертер мотор која е 2 пати потивка* од повеќето други (благодарение на моторот без триење), но и помага за заштеда на вода и енергија. Отпад речиси и да нема, класата на машината е A+++ (-10%)*, би-дејќи таа користи само неопходни ресурси. Тоа е голем товар кој ќе ви падне од рамена. *Тестирано е во интерни лаборатории.

Можеби се чини дека едно перење не троши многу струја, но со време тоа се зголемува, особено ако Вашата машина има мотор со 10 години гаранција, како што е тоа случај со инвертер машината за алишта на Беко ProSmartTM. Ќе ви се допадне фактот што ProSmartTM инвертер моторот има енергетска ефикасност до А+++ -70%, што ја намалува Вашата сметка за струја. Ни бучавата не е проблем. Благодарение на моторот кој се вклучува без триење, перењето на Вашата облека нема да го попречи мирот на останатите.

 

Придобивките од 10 години продолжена гаранција, како и правата и бенефициите дефинирани во деталните услови, кои се сумирани во продолжение, можете да ги искористите откако ќе го регистрирате вашиот уред на extrawarranty.beko.com


УСЛОВИ НА продолжена гаранција:

1. Производитe треба да се регистрираат на интернет на extwarranty.beko.com во рок од 90 дена од денот на купување и издавање на сметката

2. Оваа гаранција важи само во земјата каде што производот е купен

3. Гаранцијата важи само за следните категории прозиводи со ProSmart Инвертер мотор:

  • ProSmart Инвертер Мотор на машини за перење се гарантира за 10 години од датумот на купување.
  • ProSmart Инвертер компресори од фрижидер се гарантира за 10 години од датумот на купување.
  • ProSmart Инвертер Мотор од машина за миење садови се гарантира за 10 години од датумот на купување.
  • Еден бесплатен резервен дел е покриен со гаранцијата, додека трошоците за работна сила и транспортот не се

4. Картичка за Гаранцијата ќе се смета за невалидна доколку е утврдено дека е нецелосно изменета или згрешена.

5. Картичка за Гаранцијата заедно со фискалната сметка мора да им бидат покажани и приложени на нашата служба кога барате услуга додека производот е под гаранција.

6. Оваа гаранција се однесува само на оригиналниот купувач и не може да се пренесува, или да се назначи/додели на било која трета страна.

7. Секоја единица или неисправен дел кој е заменет ќе стане сопственост на Беко*.


Гаранцијата не ги опфаќа следните исклучоци:

  • дефект или штета кои произлегуваат од акти на Бога, оган, граѓански немири и/или несреќи
  • недостатоци од користење на погрешна електрично напојување; напонот и/или последователна штета од невнимание и/или злоупотреба
  • употреба, која не е во согласност со упатствата за работа
  • поправки потребни како резултат на неовластена поправка или неправилна инсталација која не успева да ги исполни барањата содржани во упатството за употреба
  • Производи кои се користат во комерцијални и не-станбени простории

Детали за промоцијата:

Со цел да се стекнете со право на 10 години продолжена гаранција потребно е да го регистрирате вашиот уред на extrawarranty.beko.com


*Одлуката на Беко за сите прашања кои се однесуваат на жалби за дефекти или лоша работна рака или материјал ќе биде конечна, а купувачот е обврзан да се придржува на таквите одлуки.

 
 

Погледнете кои модели имаат ProSmart inverter мотор за кои важи правото на 10 години продолжена гаранција

Машини за перење алишта

Машини за миење садови

 

Машини за перење алишта

Кликнете за повеќе модели

Машини за перење/сушење алишта

Кликнете за повеќе модели

Самостоечки машини за садови

Кликнете за повеќе модели

Вградни машини за садови

Кликнете за повеќе модели
 
 
 
 
 

Регистрирајте го вашиот уред ТУКА