Дополнително гаранциско осигурување на производи со Сава Осигурување

Отсега освен основната гаранција на производите, можете да добиете и дополнително гаранциско осигурување на производите до 3 години од Сава Осигурување во зависност од производот и брендот на производот.

Со плаќање на премиска стапка од 3,6% од редовната цена на производот, можете да добиете дополнително гаранциско осигурување од 2-3 години.

На пример, доколку купите производ по редовна цена од 10.000 денари, со вклучена 2 годишна гаранција од производителот, со доплата на премија од само 3,6% од редовната цена, односно со доплата од 360 денари добивате дополнително 3 годишно гаранциско осигурување на производот.

Премијата се плаќа еднократно, во моментот на купување на производот.

Подолу се наоѓа листа на производители и производи за кои може да се склучи Дополнителното гаранциско осигурување:

Подолу разгледајте ги гарантните услови на секој производител:

Производител Производ Гарантни рокови ( години )
Производ Продолжена
гаранција
SAMSUNG Клима уреди 2 3
Уреди за готвење 2 3
Машини за миење садови 2 3
Машини за перење алишта 2 3
Фрижидери и ладилници 2 3
ТВ Уреди 2 3
LG Клима уреди 3 2
Уреди за готвење 2 3
Машини за миење садови 2 3
Машини за перење алишта 2 3
Фрижидери и ладилници 2 3
ТВ Уреди 2 3
BOSCH Клима уреди 2 3
Уреди за готвење 2 3
Машини за миење садови 2 3
Машини за перење алишта 2 3
Фрижидери и ладилници 2 3
ТВ Уреди 2 3
WHIRPOOL Клима уреди 2 3
Уреди за готвење 2 3
Машини за миење садови 2 3
Машини за перење алишта 2 3
Фрижидери и ладилници 2 3
ТВ Уреди 2 3