Продавач во Велес

Почитувани, Ви благодариме за пројавениот интерес за вработување во Нептун Македонија ДОО Скопје и доставената апликација.
Ве известуваме дека огласот е завршен а за огласеното работно место се избрани апликантите В.П и Г.С.
На останатите апликанти им посакуваме многу среќа и успеси во наредните огласи.

Со почит,
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Оддел за управување со човечки ресурси