HP e-Print

HP e-Print
HP e-Print

Што  всушност претставува печатачот поврзан со интернет?

Многу од новите печатачи од ХП се поврзуваат со интернет и ги овозможуваат следниве погодности:

• е-Печатење - Искористи ја оваа ХП карактеристика да печатиш од кое било место со интернет конекција праќајќи електронска пошта до електронската пошта на твојот печатач.
• Апликации за печатење - Имај брз пристап до интернет содржина за печатење, од control panel на твојот печатач, со селектирање на принтер способен за поврзување со интернет.
• Центар за е-печатење – Провери ја состојбата на твојот печатач, додај и отстрани печатени апликации и организирај ги подесувањата за е-Печатење и работната историја од кој било интернет пребарувач, од дома или дури сте на пат.

Претставување на е-Печатењето

За е-Печатењето

ХП е-Печатењето ви дозволува да печатите од каде било на ХП печатач кој подржува е-Печатење. Кога еднаш ќе се активира, е-Печатењето праќа електронска пошта до вашиот печатач. За да започнете со печатењето, едноставно испратете електронска пошта со вашиот документ до адресата на вашиот печатач. Можете да печатите слики, Word, PowerPoint и PDF документи. Можете да ги гледате и организирате испечатените работи испратени до вашиот печатач користејќи ја историјата на вашиот печатач која е
достапна на ePrintCenter. Напомене: ХП е-Печатењето овозможува погодно и лесно печатење.